La malaltia (Demències i Alzheimer)

Les demències constitueixen un problema de caire sociosanitari, amb una gran repercussió en la qualitat de vida, no sols de la persona afectada per la malaltia, sinò també dels seus familiars cuidadors. Les persones amb demencia requereixen cures de manera continua i prolongada. Aquest fet condiciona una important sobrecàrrega física i emocional en la familia i, sobre tot, en el “cuidador principal”.

La OMS, en la seua Classificació Internacional de Malalties (CIE-10), defineix la demencia com un síndrome clínic orgànic caracteritzat per una disminució adquirida, gradual, progressiva i persistent de varies funcions Intel.lectuals: memòria, orientació, llenguatge, pensament abstracte i capacitat de judici, sense alteració del nivel de consciencia. És necessari ,així mateix, que aquests déficits interfereixquen amb les funcions socials i ocupacionals del pacient.

Malgrat que existeixen diferents tipus de demencia, la malaltia d’Alzheimer és la causa més freqüent de demencia. És responsable d’entre un 60-80% dels casos de demencia. Malgrat que el factor de risc més conegut és l’increment de l’edat i la majoria de les persones afectades per la malaltia són majors de 65 anys, no és sols una malaltia de la gent gran.

La malaltia d’Alzheimer és un tipus de demencia que provoca problemes amb la memòria, el pensament i el comportament. Els símptomes es desenvolupen lentament i empitjoren amb el pas del temps, fins que són tan greus que interfereixen amb les tasques quotidianes. 

Actualment l’Alzheimer no té cura, però existeixen tractaments que ajuden a detindre l’avanç de la malaltia i ralentitzar els símptomes, amb la fi de millorar la qualitat de vida de les persones amb Alzheimer i els seus familiars cuidadors. Alguns d’aquests tractaments que ajuden a ralentitzar el procés de la malaltia són els que s’apliquen a les Unitats o Centres de Respir, com el que ofereix AFA CANALS, tractament no farmacològics encaminats a mantenir les capacitats físiques i cognitives durant el major temps possible, millorant la qualitat de vida de les persones amb Alzheimer i la dels seus familiars cuidadors.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com