Qualitat

NORMA ISO 9001 – 2015

L’Associació de Familiars i Persones amb Alzheimer centra la seua activitat en incrementar la qualitat de vida de les persones ateses, i dels seus familiars, oferint una atenció integral mitjançant l’organització i coordinació de programes i serveis de recolzament que responen a les necessitats d’aquesta problemàtica. L’Associació de Familiars i Persones amb Alzheimer i Altres Demències de Canals i tot el personal volem manifestar un compromís ferm amb el compliment dels requisits establerts de la norma ISO 9001:2015, acceptant adaptar el que siga necessari  per al bon funcionament dels serveis, la satisfacció de tots els nostres grups d’interès i, que la qualitat siga la meta a aconseguir, comprometent-se a exigir una millora continua en el desenvolupament de la nostra activitat.

La qualitat es recolza en la millora continuada tant dels procesos com de l’eficàcia del sistema de gestió de qualitat en el que previndre els errors siga un aspecte fonamental. Aquesta politica, és coneguda per tot el personal, conta amb el seu compromís per a poder desenvolupar-la i amb la implicació de Direcció, que vetllarà per el seu compliment i per la seua revisió i millora.

MISSIÓ

Millorar la qualitat de vida de les persones afectades per una demència neurodegenerativa i de les persones cuidadores, proporcionant un entorn adequat per l’aplicació de teràpies no farmacològiques que ralentitzen el propi procés de la malaltia. Millorant el desenvolupament en la vida diària i augmentant l’autoestima, així como dotant al familiar i/o cuidador d’un temps de respir, mitjançant una atenció integral, personalitzada i de qualitat contrastada.

 

VISIÓ

Ser una entitat referent en el tractament, prevenció i formació de les demències en la nostra comunitat, consolidant-nos com una estructura especialitzada en la prestació i creació de serveis de qualitat per a les persones afectades i per als familiars i persones cuidadores. Millorar i aconseguir altes cotes de qualitat i excel.lènciaen els nostres serveis centrats en les persones

 

PRINCIPIS I VALORS

Els principis i valors que constitueixen els pilars al voltant dels quals es legitima i assenta l’activitat de  l’Associació de Familiars i Persones amb Alzheimer i Altres Demències de Canalsl són:

  • COMPROMÍS I IMPLICACIÓ: Amb les persones amb Alzheimer i les seues families 
  • SENSIBILITAT I APROPAMENT cap a les persones que pateixen aquesta malaltia
  • PROFESSIONALITAT, EFICÀCIA I TREBALL EN EQUIP de les nostres persones treballadores per a la millora continua
  • COORDINACIÓ amb tots aquells organismes públics i privats que puguen relacionar-se amb nosaltres i en l’atenció a les nostres persones usuàries
  • QUALITAT dirigida cap a la millora dels nostres serveis
  • TRANSPARÈNCIA i rendició de comptes en el desenvolupament dels nostres serveis 
  • OPTIMITZACIÓ DELS RECURSOS per mantenir l’equilibri entre el cost dels serveis i garantir la continuació dels mateixo
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com