CLAÚSULA INFORMATIVA PER A LA RECOLLIDA DE DADES

Primera Capa i Autorització

Informació bàsica sobre protecció de dades de caràcter personal
En compliment del Reglament General de Protecció relació a les dades de caràcter personal que va a proporcionar s’informa a la persona interessada del següent:
Responsable Associació de Familiars i Persones amb Alzheimer i Altres Demències de Canals (+ info 1)
Finalitats Gestió del contacte i de la consulta realitzada, i en el seu cas, si es produeix posterior servei, la gestió professional i administrativa
Legitimació Consentiment de la persona interessada (+ Info 3)
Cesions Respecte al contacte i la consulta no hi haurà cesions. (+ Info 4)
Drets Accedir, Rectificar i suprimir les dades, sol.licitar la portabilitat dels mateixos, oposar-se al tractament i sol.licitar la llimitació d’aquest (+ Info 5)

 

Segona Capa (+info 1)

¿Qui és la persona Responsable del tractament de les seues dades?
Identitat Associació de Familiars i Persones amb Alzheimer i Altres Demències de Canals
Direcció Postal C/ L’Harmonia 68
Correu Electrònic direccio@afacanals.org
Telèfon 685141384

 

NIF G98018641

 

Pàgina web https://www.afacanals.org/

 

Finalitats (+Info 2)

Amb quina finalitat tractem les seues dades?
Per atendre la seua sol.licitud d’informació
Quan de temps conservem les seues dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre siguen necessàries per a gestionar el contacte, la consulta o l’encàrrec que ens faça.

 

Ve de Llegitimació (+ info 3)

Llegitimació
La Llegitimació del tractament de les seues dades és el consentiment que presta enviant el formulari de contacte o la consulta.

Si es produeix encàrrec professional, la llegitimació del tractament serà la relació contractual que s’estableixca amb i el compliment de les obligacions professionals i legals derivades del mateix.

 

Ve de cesions (+info 4)

A quines persones destinataries es comunicaran les seues dades?
Les dades derivades del contacte o la consulta no seran comunicades a terceres persones.

 

Ve de Drets (+info 5)

Quins són els seus drets?
Qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre si tractem dades personals que li concerneixen, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seues dades personals i a obtindre copia de les dades personals objecte del tractament, a actualitzar-los, així com a sol.licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol.licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessàries per als fins pels quals van ser recollits.

En determinades circumnstàncies previstes en l’article 18 RGPD, les persones interessades podran sol.licitar la llimitació del tractament de les seues dades, i únicament les conservarem per a l’exercici de l’encàrrec.

Com a conseqüència de l’aplicació del dret a la supressió u oposició al tractament de les dades personals en l’entorn on-line les persones interessades tenen dret a l’oblit segons la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE.

Les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seues dades.

 

Com es poden exercir els drets?
–         Mitjançant un escrit dirigit a: C/ L’Harmonia 68

–         Mitjançant un correu electrònic dirigit a: direccio@afacanals.org

 

Quines víes de reclamació existeixen?
Si considera que els seus drets no han estat atesos com calia, té dret a presentar una reclamació davant l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades, amb les següents dades de contacte:

Telèfons: 901 100 099 / 91.266.35.17

Adreça Postal: C/Jorge Juan, nº 6, CP: 28001 Madrid.

Seu Electrònica: https://sedeagpd.es/sede-electronica-web/

Pàgina Web: www.agpd.es

 

Quines categories de dades pot tractar la persona Responsable?
L’associació tractarà les dades que ens suministre, que puguen ser de les següents categories:

–         Dades de caràcter identificatiu

–         Dades de contacte

 

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com