FAQS

PREGUNTES FREQÜENTS

QUINS SERVEIS OFEREIX AFA CANALS?

AFA CANALS ofereix ajuda tant a la persona amb Alzheimer i/o altra demència, així com als seus familiars cuidadors, durant tot el procés de la malaltia. És per això que disposa dels següents programes i serveis:

 • Programa d’Informació i Assessorament
 • Suport Psicològic i Social (Grups d’Autoajuda i Teràpia Individual)
 • Centre de Respir
 • Valoracions neuropsicològiques
 • Programa d’Ajuda a Domicili (SAD)
COM PUC SOL.LICITAR PLAÇA PER AL MEU FAMILIAR EN EL CENTRE DE RESPIR? QUINS REQUISITS HI HA?

Qualsevol familiar cuidador que desitge disposar d’una plaça en el Centre de Respir d’AFA CANALS haurà de posar-se en contacte amb la Directora de l’entitat i sol.licitar cita previa. Els requisits per poder participar en els Programes d’Estimulació i Activació Cognitiva són:

 • Tindre més de 65 anys
 • Que la persona estiga diagnosticada amb alguna malaltia neurodegenerativa o presente algún document signat pel seu/a metge de capçalera indicant que mostra problemes de memòria
 • No patir cap malaltia infectocontagiosa
 • No presentar problemes d’alteració conductual
EXISTEIX ALGUNA AJUDA O SUBVENCIÓ PER A LES PERSONES USUÀRIES DEL CENTRE DE RESPIR?

               Les persones usuàries del Centre de Respir d’AFA CANALS poden asumir íntegrament el cost de la plaça o bé realitzar el tràmit de Dependència sol.licitant la Prestació Vinculada al Servei (PVS) al Departament de Serveis Socials i Atenció a la Dependència del seu municipi. Aquesta ajuda pot rebaixar el cost del servei segons el Grau de Dependència que tinga reconegut.

Per a qualsevol dubte, poden contactar amb la Treballadora Social d’AFA CANALS, en horari de dilluns a dimecres de 10:00 a 13:00h.

QUINES ACTIVITATS REALITZA LA PERSONA USUÀRIA EN EL CENTRE DE RESPIR?

La finalitat del centre de respir d’AFA CANALS és proporcionar una intervenció terapèutica integral de les persones amb Alzheimer i/o altra demència mitjançant un tractament no farmacològic que ajude a paliar els efectes de la malaltia i ralentitze el procés de deteriorament físic i cognitiu.

Previament a l’ocupació de la plaça, l’equip de valoració d’AFA CANALS, format per la Directora, Psicòloga i Treballadora Social, realitza una valoració de la persona usuària i es dissenya el Pla d’Atenció Individualitzat (PAI), amb la fi de poder valorar la ubicació en el grup de treball amb característiques similars i desenvolupar una programació terapéutica personalitzada.

SEMPRE ES REALITZEN LES MATEIXES TERÀPIES O TRACTAMENTS?

AFA CANALS aposta per innovar en les seues intervencions terapèutiques. És per aquest motiu i amb el convenciment dels tractaments no farmacològics, l’equip interdisciplinar format per professionals de diferents àrees, treballa de manera constant en implantar teràpies novedoses per a les persones usuaries del Centre de Respir

HI HA SERVEI DE MENJADOR?

AFA CANALS té subcontractat el Servei de Cattering amb l’empresa Eurest. Totes les dietes que s’ofereixen són programades per la persona encarregada de Nutrició de l’empresa externa, amb qui treballem de manera coordinada per adaptar les necessitats nutricionals de les persones usuàries i personalitzar les dietes en relació a intoleràncies, ingestes, diabetes, colesterol,…

HI HA SERVEI DE TRANSPORT?

AFA CANALS posa a disposició de totes aquelles persones usuàries del Centre de Respir un servei de transport que permet el desplaçament des dels seus domicilis fins la seu de l’associació, independentment de la població d’oríge.

El transport és adaptat i té una capacitat de 9 places.  El conductor és personal laboral de l’entitat i el vehícle és propietat d’AFA CANALS.

QUINS REQUISITS ES DEMANEN PER PODER FER ÚS DEL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI?

El Servei d’Ajuda a Domicili d’AFA CANALS té un cost adicional al servei del Centre de Respir. Depenent de les necessitats de cada persona beneficiària abonarà una quantia o altra. Per poder fer ús del mateix caldrà fer una sol.licitud a l’associació i realitzar una entrevista amb la Directora.

Els requisits per poder sol.licitar-lo són:

 • Ser persona usuària del Programa d’Estimulació i Activació Cognitiva d’AFA CANALS
 • No patir cap malaltia infectocontagiosa
 • No presentar problemes d’alteració conductual

 

LES PERSONES AMB ALZHEIMER I/O ALTRE TIPUS DE DEMÈNCIA REBEN ALGUN TRACTE ESPECIAL EN LA SANITAT PÚBLICA?

Existeix una nova tarjeta sanitària preferent, la doble A. Aquest distintiu (ubicat a la part superior dreta), queda inclòs en la tarjeta SIP i està indicat amb la AA que significa Acompanyament, Accesibilitat i Suport.

Aquest distintiu permet a les persones portadores:

 • Accedir a l’interior de les consultes mèdiques acompanyades pel familiar cuidador i sempre que la situació clínica així ho permeta
 • Minimitzar, en la mesura d’allò possible, el temps d’espera entre l’arribada al centre sanitari i el moment de la visita, en relació amb l’hora previament concertada
 • Incloure de manera preferent a estes persones en el “Programa d’Administració Farmacèutica a Domicili”

La nova tarjeta es sol.licita en el taulell del Centre de Salut de cada municipi, aportant un document, expedit pel metge de capçalera o especialista en Neurologia, on es faça constar que a ixe pacient s’ha de proporcionar una nova tarjeta SIP amb aquest distintiu.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com