AVIS LEGAL

La web https://www.afacanals.org/ és propietata de l’Associació de Familiars i Persones amb Alzheimer i Altres Demències de Canals amb C.I.F. G98018641, domicili en C/ L’Harmonia 68, Canals, Valencia, Espanya i adreça de correu electrònic direccio@afacanals.org

La web d’Associació de Familiars i Persones amb Alzheimer i Altres Demències de Canals té com a objectiu facilitar a la ciutadania informació relativa als serveis que ofereix l’associació, així com proporcionar informació que puga resultar d’interès.

Definicions

Condicions d’Ús: Els Termes i Condicions que regulen el registre, accés i ús de la web d’Associació de Familiars i Persones amb Alzheimer i Altres Demències de Canals per part de la persona usuària.

Persona usuària: La persona física o jurídica que utilitza aquesta pàgina web.

Condicions d’Ús:

Les dades personals recollides en la nostra pàgina web són tractats complint amb les exigències del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i en la Llei Orgànica de protección de Dades i garantia dels drets digitals de data 3/2018, de 5 de desembre.

Així mateixa, garantim que les dades són tractades de manera lícita, leal i transparent, i són recollides amb fins determinats, explícits i legítims, mantenint-se llimitats als esmentats fins i actualitzats si fos necessari. No es permetrà la identificació de les persones interessades durant més temps d’allò necessari i es garantirà la seua seguretat mitjançant les mesures tècniques i organitzatives adients.

Amb aquesta pàgina web, Associació de Familiars i Persones amb Alzheimer i Altres Demències de Canals, pretén prestar un servei útil, pel que les suggerències de les persones usuàries siguen benvingudes. No obstant, si no està d’acord amb alguna de les condicions conteses en aquest avís, haurà de deixar d’utilitzar aquesta pàgina web. Les seues dades identificatives i qualsevol que puga ser exigida per la normativa aplicable, són obligatòries pel que la negativa a facilitar-los faria que ens resultara impossible la prestació del servei o la resolución de la qüestió plantejada.

Les condicions establertes a continuació regulen l’ús permès de la web d’Associació de Familiars i Persones amb Alzheimer i Altres Demències de Canals.

 1. Accés

L’accès és públic. Associació de Familiars i Persones amb Alzheimer i Altres Demències de Canals, es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la seua pàgina web, en qualsevol moment i sense necessitat de previavís, a aquelles persones usuàries que incomplixquen les presents Condicions Generals així com les Condicions Particulars que resulten d’aplicació.

 1. Modificacions de la pàgina i interrupcions o errors en l’accès.

Associació de Familiars i Persones amb Alzheimer i Altres Demències de Canals, es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la información contesa en la pàgina web, de la configuración i presentació d’aquesta i de les condicions d’accès.

 1. Continguts i pàgines enllaçades.

La informació contesa en esta web, té caràcter merament informatiu. La política de l’associació és tractar de que els continguts es troben sembré actualitzats, però pot ocòrrer que no ho estiguen.

 1. Protecció de dades personals

Les dades personals vinculats a esta web respecten les exigències del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 i de la legislació i normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.

Associació de Familiars i Persones amb Alzheimer i Altres Demències de Canals, tractarà les dades de caràcter personal que es recullen mitjançant aquesta web complint amb la normativa del Reglament General de Protecció de Dades i la normativa espanyola vigent sobre protecció de dades. Així la remisió de dades per les persones interessades és absolutament voluntària i és degudament anunciada.

 1. Finalitats

            Tractem les seues dades d’identificació i de contacte amb la finalitat d’atendre la seua sol.licitud  d’informació sobre els nostres serveis.

            Tractarem les seues dades d’identificació i de contacte per ofer-li ofertes i continguts personalitzats segons les seues preferències i necessitats, en la forma de comunicacions comercials, ja siga mitjançant la nostra pàgina web, aplicacions informàtiques, correu electrònic o contacte telefònic o postal u altres canals legítims.

            Per cumplir amb les obligacions legals en matèria fiscal i altres imposades per autoritats oficials de control, serà necessari també tractar  les seues dades d’identificació, contacte i altres relacionats. La finalitat d’aquests tractaments respon a les necessitats que tinguen les esmentades autoritats oficials de control.

            Amb la fi d’efectuar aquests tractaments diferents als anteriors pot ser necessari obtindre el seu consentíment expressat on seràs informat d’allò, amb claretat i detall, en el moment en que siga necessari obtindre’l, podent denegar-lo en ixe moment, o revocar-lo, amb posterioritat i en qualsevol moment, sense caràcter retroactiu.

 1. Legitimació del tractament

             La legitimació del tractament de les seues dades és el consentiment que presta enviant el formulari de contacte o la consulta.

 1. Comunicacions de dades

                   Les dades derivades del contacte i consulta no seran comunicats a terceres persones

 1. Drets de les persones usuàries

Qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre si l’Associació de Familiars i Persones amb Alzheimer i altres demències de Canals, tracta dades personals que li concerneixen o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seues dades personals i a obtindre una copia de les seues dades personals objecte del tractament, a actualitzar-los, així com a sol.licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol.licitar la seua supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessaris per als fins per als que van ser recollits. En determinades circumnstàncies previstes en l’article 18 RGPD, les persones interessades podrán sol.licitar la llimitació del tractament de les seues dades, on sols els conservarem per a l’encàrrec sol.licitat. Com a conseqüència de l’aplicació del dret a la supressió i oposición al tractament de dades personals en l’entorn on-line les persones interessades tenen dret a l’oblit segons la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE.

Les persones interessades podrán oposar-se al tractament de les seues dades amb fins de mercadotecnia, inclosa l’elaboració de perfils

 1. Obligacions de les persones usuaries:

Es requereix a la persona usuaria que davant la detecció de qualsevol contingut nociu, ofensiu o imprecís, en la pàgina web, que avise a l’Associació de Familiars i Persones amb Alzheimer i Altres demències de Canals, en el menor temps possible.

La persona usuaria és responsable d’aportar informació veraç, oportuna i completa en relació amb l’ús de la pàgina web.

Pot exercir els seus drets:

 • Mitjançant un escrit dirigit a: C/ L’Harmonia, 68 de Canals
 • Mitjançant un correu electrònic dirigit a: direccio@afacanals.org
 1. Propietat Intel.lectual:

Els drets de propietat Intel.lectual dels articles publicats per l’associació són de les persones autores. L’estructura, disseny i forma de presentación dels elements (gràfics, imatges, fitxers, logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protección) estan protegits per drets de propietat Intel.lectual titularitat de l’Associació de Familiars i Persones amb Alzheimer i altres demències de Canals. Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicación pública, posada a disposició del públic i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits en l’apartat anterior. Aquestos casos d’explotació sols podrán ser realitzats en virtut d’autorització expresa de l’Associació de Familiars i persones amb Alzheimer i altres demències de Canals. Sols estarà autoritzada la reproducció (impressió o descàrrega) per a ús privat dels continguts disposats en la pàgina web.

No es permet la utilització dels signes distintius (marques, noms comercials), excepte autorització expresa de les persones titulars legítimes.

 1. Responsabilitats:

                   Associació de Familiars i persones amb Alzheimer i altres demències de Canals, no serà en cap cas, responsable, pels danys i perjudicis de qualsevol tipus derivats, directa o indirectament, de la manca de lectura d’aquest avís, o del incompliment de les obligacions especifiques en les condicions establertes en el mateix. Així mateix, d’acord amb allò disposat en aquestes condicions, Associació de Familiars i persones amb Alzheimer i altres demències de Canals, exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que, fora del seu efectiu control, puguen deure’s a la transmissió, difusió, emmagatzenament, posada a disposició, recepció, obtenció o accés a la pàgina web o als seus continguts.

Les persones usuaries hauran de realitzar un ús adequat de la pàgina web, d’acord amb les condicions i termes anteriors, sens  que cap responsabilitat puga tindre l’Associació de Familiars i Persones amb Alzheimer i Altres demències de Canals, per la utilització indeguda.

Respecte a possibles deficiències tècniques, l’Associació de Familiars i Persones amb Alzheimer i Altres demències de Canals, no serà responsable en cap cas de les alteracions en el servei que es produïsquen per falladles en la xarxa eléctrica, en la xarxa de connexió de dades, en el servidor o en qualsevol prestació.

 1. Llei aplicable

El present avís legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei española.

 1. Normativa sobre l’ús de les cookies

L’accés i la navegació en la pàgina web, o l’ús dels serveis de la mateixa, impliquen l’acceptació de les Condicions Generals establertes en el nostre Avís Legal. Si us plau, llegiu-les atentament.

Li agraïm que haja decidit visitar-nos. Volem que la seua experiencia en el lloc siga el millor possible, i per aquest motiu, hem escrit aquesta Politica de Cookies de la manera més transparent possible.

Què és una Cookie?

Les cookies són artxius que contenen xicotetes quantitats d’informació que es descarreguen en el dispositiu de la persona usuària que s’utilitza quan visites un lloc web. La seua finalitat principal és reconèixer a la persona usuària cada vegada que accedeix a la web de l’Associació de Familiars i Persones amb Alzheimer i altres demències de Canals, el que ens permet, a més a més, millorar la qualitat i la usabilitat de la nostra web.

Les cookies són esencials per al funcionament d’Internet, no poden fer malvé l’equip o dispositiu de la persona usuària i, si es troben activades en la configuración del seu navegador, ens ajuden a identificar i resoldre possibles errors de funcionament del lloc web.

Tipus de cookies:

Cookies Analítiques: Són cookies que tenen com a finalitat el manteniment periòdic i garantir el millor funcionament i servei a la persona usuària, recopil.lant dades de la teua activitat.

Google Analytics utilitza cookies per ajudar-nos a analitzar l’ús que fan les persones usuarues del lloc. La informació que genera la cookie al voltant del teu ús del lloc (incloent la teua adreça IP) serà directament transmesa i artxivada per Google en els seus servidors d’Estats Units i altres països. Google utilitzarà aquesta información per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del teu ús del lloc, recopil.lant informes de l’activitat del lloc i prestant altres serveis relacionats amb l’activitat del lloc i l’ús d’Internet. Google podrá transmetre l’esmentada información a terceres persones quan així ho requerisca la legislació, o quan les terceres persones procesen la información per compte de Google. Google no associarà la teua adreça IP amb cap altra dada de la que dispose Google.

Si ho desitges pots rebutjar el tractament de les dades o la información rebutjant l’ús de cookies mitjançant la sel.lecció de la configuración apropiada del teu navegador. No obstant, si ho fas, pot ser que no pugues utilitzar la plena funcionalitat d’aquest lloc. A l’utilitzar aquest lloc consenteixes el tractament de la teua información per Google en la forma i per als fins abans indicats.

Aquestes cookies de Google Analytics generen un ID de persona usuària anónima, que és el que s’utilitza per fer un recompte de quantes vegades visita la nostra web la persona usuària. També registra quan va ser la primera i última vegada que va visitar la web. Així mateix, calcula quan s’ha acabat una sessió, oríge de la persona usuària i keywords (o text de búsqueda en els buscadors web).

Cookies de Sessió: la seua finalitat principal és identificar el tipus de dispossitiu, donar suport a la seguretat del lloc web o la seua funcionalitat básica. No contenen informació personal que ens permeta identificar a una persona. Existeixen solament en el temps que dura la teua visita, i es borren quan tanques el navegador.

Configuració de la persona usuària per evitar Cookies:

Des de la web de l’Associació de Familiars i persones amb Alzheimer i altres demències de Canals, i en compliment de la normativa legal vigent, posem a la seua disposició la información que li permeta configurar els seus navegadors d’Internet per mantindre la seua privacitat i seguretat en relació a les cookies. Per això mateix, li facilitem la informació i enllaços als llocs de suport oficials dels principals navegadors per a que puga decidir si desitja o no acceptar l’ús de cookies.

Així, pot bloquejar les cookies mitjançant les ferramentes de configuración del navegador o bé pot configurar el seu navegador per a que li avise quan un servidor vullga guardar una cookie:

Si utilitza Microsoft Internet Explorer, en l’opció de menú Ferramentes > Opcions d’Internet > Privacitat > Configuració. Per saber més visite http://windows.microsoft.com o l’ajuda del navegador.

Si utilitza Firefox, en l’opció de menú Ferramentes > Opcions > Privacitat > Cookies. Per a saber més visite http://support.mozilla.org o l’ajuda del navegador

Si utilitza Chrome, en la secció d’Opcions > Opcions avançades > Privacitat. Per a saber més visite http://support.google.com/chrome o l’ajuda del navegador

Si utilitza Opera, en l’opció de Seguretat i Privacitat, podrà configurar el navegador. Per a saber més visite http://www.opera.com o l’ajuda delnavegador

Si utilitza Safari, en l’opció de Preferències > Seguretat. Per a saber més visite http://www.apple.com/es/support/safari o l’ajuda del navegador

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com