Símptomes

És possible que les persones que presenten pèrdua de memòria els resulte complicat reconèixer si tenen o no algún tipus de demencia. Els signes d’alarma que poden determinar si ens trobem davant d’una demencia tipo Alzheimer són:

1-. Canvis de memòria que dificulten la vida quotidiana: 

Un dels senyals més comuns de l’Alzheimer, en fases inicials, és oblidar informació que ha estat apresa recentment. També s’obliden dades o esdeveniments importants; es demana la mateixa informació de manera repetida; es requereixen sistemes d’ajuda per a la memòria (anotacions en diferents llocs, per exemple)

2-. Dificultat per a planificar o resoldre problemes:

Algunes persones experimenten canvis en la seua habilitat de desenvolupcar i seguir un pla o treballar amb números. Poden tindre dificultat en seguir una recepta coneguda o el manejo de comptes mensuals. Així mateix poden tindre problemes en concentrar-se i poden requerir major temps en realitzar certes activitats.

3-. Dificultat per a desenvolupar tasques habituals en la casa, treball o durant el seu temps lliure:

Les persones amb Alzheimer, a sovint, troben major dificultat en completar tasques quotidianes. A vegades, poden tindre dificultat en arribar a un lloc conegut, administrar un pressupost en el treball o recordar les regles d’algun joc conegut per ells.

4-. Desorientació de temps o lloc:

Les persones amb Alzheimer tenen dificultat per recordar dades, estacions de l’any i el pas del temps. Poden tindre dificultat en entendre alguna cosa si no està en procés en ixe instant. És possible que se’ls oblide a vegades on están i de quina manera han arribat fins allí.

 

5-. Dificultat per a entendre imatges visuals i com objectes es relacionen un amb l’altre en l’ambient:

Per a algunes persones, tindre problemes de la vista és un senyal de patir la malaltia d’Alzheimer. Poden tindre dificultats en llegar, jutjar distàncies i determinar color o contrast, el que pot ocasionar problemes per a conduir un vehícle.

6-. Nous problemes amb l’ús de paraules en la parla i en l’escriptura:

Les persones que pateixen la malaltia d’Alzheimer poden tindre problemes en seguir o participar en una conversa. És posible, també, que es detinguen en meitat d’una conversa perquè no saben com continuar o repeteixen molt el que diuen. Pot ser que mostren dificultats en trobar les paraules pertinents  o el vocabulari correcte o que anomenen coses amb un nom incorrecte (com anomenar una “llapicera” una “cosa per escriure”)

 

 7-. Col.locació d’objectes fora de lloc i la manca d’habilitat per repetir els seus passos:

Una persona amb Alzheimer sol col.locar coses fora del seu lloc. Poden perdre coses sense saber repetir els seus passos i poder-les trobar de nou. A vegades, és posible que acusen a la resta d’haver-los- els robat. Aquest fet pot ocòrrer més freqüentment amb el pas del temps. 

 

8-. Disminució o manca de bon judici:

Les persones que pateixen Alzheimer poden experimentar canvis en el judici o en la presa de decisions. Per exemple, és possible que regalen grans quantitats de diners a les persones que venen productes i serveis per telèfon. És posible que presten menys atenció a la seua higiene personal. 

 

9-. Pèrdua d’iniciativa per a prendre part del treball o en les activitats socials:

Una persona amb la malaltia d’Alzheimer pot començar a perdre la iniciativa per exercir passa-temps, activitats socials, projectes en el treball o esports. És posible que tinguen dificultat en entendre els fets recents del seu equip preferit. També poden evitar formar part en activitats socials a conseqüència dels canvis que han experimentat.

 

10-. Canvis en l’humor o la personalitat:

L’humor i la personalitat de les persones amb Alzheimer poden canviar. Poden arribar a ser confoses, sospitoses, deprimides, temeroses o ansioses. Es poden irritar fàcilment a casa, al treball, quan están amb amics o en llocs on están fora del seu ambient.

 

És important identificar aquests 10 signes d’advertència de l’Alzheimer. Mitjançant la detecció temprana, es poden aplicar tractaments que podrien aliviar els símptomes i ajudar a mantenir un nivel d’independència durant més temps.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com